“Civinity” veiks obligāciju emisiju

“Civinity” veiks obligāciju emisiju

Uzņēmums AS “Civinity”, mājokļu un komerciālo ēku apsaimniekošanas uzņēmumu pārvaldītājs Baltijas valstīs, izplatīs obligācijas līdz 10 milj. EUR vērtībā. Pirmajā posmā AS “Civinity” publiski piedāvās obligāciju emisiju līdz 5 milj. EUR vērtībā. Uzņēmumu grupas plānos ir turpmāka paplašināšanās un tirgus pozīciju nostiprināšana.

AS “Civinity” paziņo savus finansiālos rezultātus — pagājušajā gadā fiksēts 57 % peļņas un 53 % apgrozījuma pieaugums.

“Galvenais uzdevums un mūsu ilgtermiņa uzdevums ir konsekventa attīstība un uzņēmumu grupas augšana. Šogad veiksmīgi uzsākām darbību Latvijā — aprīļa beigās iegādājāmies vēl vienu uzņēmumu un pastāvīgi meklējam jaunas investīciju iespējas, vērojam un izvērtējam situāciju tirgū. Lietuvā mūsu mērķis ir nostiprināt savas pozīcijas mājokļu apsaimniekošanas nozarē, Latvijā plānojam kļūt par tirgus līderi. Pēc obligāciju izplatīšanas plānojam arī turpmāk ieguldīt mājokļu tirgus attīstībā, palielinot tirgus daļu Lietuvā, Latvijā. Mūsu plānos ir uzsākt investēt Igaunijā, kā arī paplašināt klientiem piedāvāto pakalpojumu klāstu. Esam paredzējuši arī veikt investīcijas Centrālās un Austrumeiropas valstīs, ja tam izveidosies labvēlīgi apstākļi,” saka “Civinity” uzņēmumu grupas valdes priekšsēdētājs Vitolds Sapožnikovs.

Saskaņā ar AS “Civinity”valdes priekšsēdētāja teikto pakalpojumu kvalitātes uzlabošana, mūsdienu tehnoloģiju izmantošana uzņēmumu darbībā un pārvaldības procesu optimizācija ir apsaimniekošanas pakalpojumu sastāvdaļas. Mazāki tirgus dalībnieki finanšu resursu trūkuma dēļ to nevar izdarīt, tāpēc veiksmīga uzņēmumu konsolidācija un turpmāka paplašināšanās dotu iespēju vēl vairāk palielināt uzņēmumu aizņemto tirgus daļu un sniegt klientu vajadzībām orientētus pakalpojumus.

Obligācijas tiks izplatītas publiskā piedāvājuma laikā saskaņā ar uzņēmuma sagatavoto piedāvājuma programmas pamatprospektu par obligāciju publisko piedāvājumu un to iekļaušanu tirdzniecībā AS “Nasdaq Vilnius” vērtspapīru biržā. Pirmā obligāciju izplatīšanas etapa laikā līdz jūnija beigām ir plānots izlaist obligācijas līdz 5 milj. EUR vērtībā. Kad būs izveidojusies labvēlīga situācija tirgū un ar mērķi piesaistīt papildu līdzekļus plānotajām investīcijām, tuvāko 12 mēnešu periodā publiski var tikt piedāvātas obligācijas vēl līdz 5 milj. EUR vērtībā.

“Pagājušajā gadā par galveno mērķi izvirzījām uzņēmumu grupas paplašināšanos un līdz šim mērķtiecīgi centāmies to sasniegt — esam iegādājušies trīs ēku apsaimniekošanas uzņēmumus, kas jau darbojās Latvijas tirgū. Tāpēc salīdzinājumā ar 2015.gadu fiksējām ievērojamu apgrozījuma un peļņas pieaugumu,” stāsta V.Sapožnikovs.

Uzņēmumu grupas apgrozījums 2016. gadā sasniedza 23,86 milj. EUR un bija par 53 % lielāks nekā 2015.gadā, savukārt tīrā peļņa sasniedza 1,104 milj. EUR un salīdzinājumā ar 2015.gadu palielinājās par 57 %. Uzņēmumu grupas darbinieku skaits salīdzinājumā ar 2015.gadu ir pieaudzis vairāk nekā 4 reizes un sasniedzis 1400.

 2016. gadā grupas uzņēmumu apsaimniekoto ēku platība bija 4,835 milj. m2. Salīdzinājumā ar 2015. gadu tā ir pieaugusi par vairāk nekā 52 %. 

“Civinity” uzņēmumu grupai pieder tādi mājokļu apsaimniekošanas uzņēmumi Lietuvā kā “Senamiesčio ūkis”, “Ozo miestas”, “Būsto valda”, “Debreceno valda”, “Vitės valdos”, “Klaipėdos bendrabutis”, “Palangos butų ūkis”, “Kretingos būstas”, kā arī uzņēmumi Latvijā, kas sniedz mājokļu un komerciālo ēku apsaimniekošanas pakalpojumus, piemēram, AS “Hausmaster”, SIA “CS Komercserviss”, SIA “Home Master”, SIA “Labo namu aģentūra”, SIA “Jūrmalas Naimsaimnieks” u. c.

Vairāk informācijas:

Dagnija Dižbite-Svarinska, tel.: 29295837, e-pasts: dagnija.dizbite@mrsgrupa.lv

Šis paziņojums ir sniegts tikai informatīviem nolūkiem, un nekādā gadījumā to nevar uzskatīt par pamatu, pieņemot lēmumu ieguldīt AS “Civinity” (Sabiedrība) vērtspapīros. 2017. gada 29. maijā uzņēmums izsludināja tās sagatavoto un Lietuvas Bankas apstiprināto piedāvājuma programmas pamatprospektu par obligāciju publisko piedāvājumu līdz 10 milj. EUR vērtībā un to iekļaušanu tirdzniecībā AS “Nasdaq Vilnius”, kā arī savas sagatavotās programmas 1. daļas (obligācijas līdz 5 milj. EUR vērtībā) galīgos piedāvājuma noteikumus, un šie dokumenti ir vienīgie juridiski saistošie dokumenti, kuros sniegta informācija par Sabiedrību, tāpat par tās obligāciju publisko piedāvājumu Lietuvā.

Pamatprospekts, programmas 1. daļas galīgie piedāvājuma noteikumi un citi dokumenti publicēti uzņēmuma mājaslapā (www.civinity.eu) un piedāvājuma organizatora UAB FMU “Orion securities” mājaslapā (http://orion.lt).