CIVINITY uzsāk apkures sezonu

CIVINITY uzsāk apkures sezonu

CIVINITY grupas uzņēmumi Latvijā ir veikuši visus tehniskos sagatavošanas darbus, kā arī jau vasaras mēnešos nodrošinājuši labu maksāšanas disciplīnu siltumenerģijas piegādātājiem.

CIVINITY apsaimniekotās mājas gan Rīgā, gan Jūrmalā uzrāda labu maksājumu disciplīnu, kas palīdz nodrošināt laicīgus maksājumus komunālo pakalpojumu sniedzējiem, tostarp arī siltumenerģijas piegādātājiem, un neaizkavē apkures sezonas uzsākšanu uzreiz pēc klientu pirmajiem pieprasījumiem. 

"Mūsu tehniskā dienesta siltumtehniķiem vasara ir laiks, kad siltumapgādes sistēmu profilaktiskie darbi ir prioritāte. Vienlaikus, rūpīgi plānojot, šajā īsajā periodā tehniskais dienests ir īstenojis ar klientiem saskaņotos apkures, kā arī karstā ūdens apgādes sistēmu nomaiņas un remonta darbus, kā arī cauruļvadu siltināšanu, kur nepieciešams. Tāpat uzņēmums ir veicis sagatavošanās priekšdarbus, izveidojot tehnisko līdzekļu nodrošinājumu bāzi, lai laikus varētu reaģēt uz avārijām, ja tādas rastos apkures sezonas laikā" , norāda Ivars Mežsargs ,Civinity tehniskais direktors Latvijā.

Pateicoties savlaicīgai gatavībai apkures sezonai un tehniskajam nodrošinājumam, Civinity mājās apkure tiek pieslēgta atbilstoši iedzīvotāju izteiktām vēlmēm, negaidot noteikto vidējo zemo dienas temperatūru.

CIVINITY grupa ir starptautisks uzņēmums, kas piedāvā dažādus augstas kvalitātes pakalpojumus nekustamo objektu pārvaldības, uzturēšanas un apsaimniekošanas jomā Lietuvā, Latvijā un Ukrainā. CIVINITY grupa Latvijā pārvalda namu apsaimniekošanas, administrēšanas un uzturēšanas uzņēmumus Rīgā un Jūrmalā: AS “Hausmaster”, SIA “CS Komercserviss”, SIA “Jūrmalas namsaimnieks”, SIA “Labo Namu Aģentūra”, SIA “Homemaster”.

Plašākai informācijai:

Dagnija Dižbite-Svarinska, tel.: 29295837, e-pasts: dagnija.dizbite@mrsgrupa.lv