Latvijā par vienu monopolistu mazāk!

Latvijā par vienu monopolistu mazāk!

Tas beidzot ir noticis: Latvijā ir sācis darboties brīvs dabasgāzes tirgus. Neskatoties uz to, ka šobrīd vēl ir daudz neskaidrību un neatbildētu jautājumu, gāzes tirgus atvēršana ir viennozīmīgi pozitīvs notikums. Ja līdz šim AS „Latvijas gāze” piedāvātās līgumattiecības bija neapspriežamas - gribi saņemt gāzi, paraksti līgumu, tad tagad lietotāji, īpaši juridiskas personas var vairākiem tirgotājiem pieprasīt dabasgāzes cenas piedāvājumu un apspriest līguma nosacījumus.

Dabasgāzes tirgus atvēršanas mehānisms ir līdzīgs tam, kā tika atvērts elektroenerģijas tirgus, taču ir vairākas būtiskas atšķirības, kas lietotājiem ir jāņem vērā. Tāpat kā nu jau pirms vairākiem gadiem tika sadalītas AS Latvenergo  un AS Sadales tīkls kompetences, 2016.gada decembrī nodibināta dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas AS Conexus Baltic Grid, kas no AS Latvijas gāze pārņems dabasgāzes uzglabāšanas un pārvades aktīvus.

Pirmkārt, lietotājiem līdz 15.jūnijam ir jāizvēlas dabasgāzes piegādātājs un jānoslēdz līgums. Tā var būt gan AS „Latvijas gāze”, gan arī kāds cits reģistrētais tirgotājs. Ja lietotājs to nebūs izdarījis, tad gāzi turpinās piegādāt AS „Latvijas gāze”. Tiesa, šajā gadījumā tiks piemērots 20% uzcenojums no saistīto lietotāju cenas. Tieši tāpat notiks situācijās, ja izvēlētais dabasgāzes tirgotājs nevarēs nodrošināt nepieciešamo dabasgāzes piegādi. Arī tad šīs saistības pārņems AS „Latvijas gāze”, piemērojot 20% uzcenojumu.

Jāsaka, konkurence dabasgāzes tirgotāju vidu solās būt pietiekami sīva. Tā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) ziņo, ka 2017.gada 4.aprīlī bija reģistrēti 15 tirgotāji. (Pirms tirdzniecības uzsākšanas tirgotājiem ir jāreģistrējas dabasgāzes tirgotāju reģistrā.). Gala lietotājiem jāatceras, ka tagad arī gāzes tirgū ir nodalītas pārvades un piegādes funkcijas. 2016.gada decembrī nodibināta dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas AS „Conexus Baltic Grid”, kas no AS „Latvijas gāze” pārņem uzglabāšanu un pārvadi.

Mēs uzskatām, ka tirgotāji būs ieinteresēti veidot jaunus, klientiem izdevīgākus piedāvājumus, piemēram, vienotu elektroenerģijas un dabasgāzes piegādi. Lai iespējami pilnīgāk izmantotu atvērtā tirgus priekšrocības, arī pašiem lietotājiem ir jābūt aktīviem un informētiem. Proti, ir savlaicīgi jāpieprasa piedāvājumi, rūpīgi jāizpēta līguma nosacījumi, jāparūpējas par savlaicīgu līguma noslēgšanu.

 

Jāsaka, ka CIVINITY jau šobrīd jūt tirgus atvēršanas labvēlīgo ietekmi, proti, līdzšinējais piegādātājs - AS „Latvijas gāze” - piedāvā daudz elastīgākus līguma noteikumus. Mēs apzināmies, ka nekustamo īpašumu pārvaldniekam atbildība ir dubultliela, jo mums jāizvēlas ir labākais piedāvājums saviem klientiem – faktiskajiem dabasgāzes patērētājiem. Tādēļ esam uzrunājuši vairākus dabasgāzes tirgotājus ar aicinājumu izstrādāt dabasgāzes tirdzniecības cenas piedāvājumu un iesniegt izvērtēšanai līgumu projektus.

Ļoti ceram, ka dabasgāzes tirgotāji mūsu klientiem varēs piedāvāt labas cenas, ievērojot to, ka kopējais klientu patērētais dabasgāzes apjoms ir liels. Par panākumu var uzskatīt arī potenciālo dabasgāzes tirgotāju solījumu norīkot menedžeri, kas atbildēs uz CIVINITY un mūsu klientu jautājumiem.

Otrkārt, pēc tirgus atvēršanas mainīsies rēķinu struktūra. Tagad rēķinā cena (tarifs) būs atšifrēta pa pozīcijām, proti, pat gāzes cena, maksa par pārvadi, sadali, nodokļi. Svarīgi: Eiropas Savienības normatīvo aktu prasības paredz piegādāto dabasgāzi mērīt nevis pēc tilpuma (kubikmetros), bet gan pēc enerģētiskās vērtības, piemērojot uzskaites mērvienību - vatstunda. Arī MK noteikumos ir noteikta uzskaites rādījumu pārveidošana, izmantojot attiecīgu koeficientu, tas nozīmē, ka sadales sistēmas operators klienta dabasgāzes patēriņu pārrēķinās enerģijas vienībās (kWh).

Runājot par iespējamām cenas izmaiņām, mēs līdzīgi kā citi lieli patērētāji ceram, ka gāzes cena samazināsies. Taču tas nenozīmē, ka nevarētu pieaugt pārvades tarifi. Šobrīd bažas rada AS Conexus Baltic Grid iecere un SPRK iesniegtais pārvades tarifu projekts, pēc kura gala patērētājus var sagaidīt maksas pieaugums par 4%.

Mēs ceram, ka mainīsies arī rēķinu apmaksas noteikumi, jo līdz šim norēķini par piegādāto dabasgāzi bija jāveic pa dekādēm, t.i., trīs reizes mēnesī, bet dzīvokļu īpašnieki rēķinus apmaksā tikai vienu reizi mēnesī, pie tam pārsvarā tika paša mēneša beigās. Tādējādi pārvaldniekam bija rūpīgi jābalansē naudas plūsmas, ko tagad izdarīt būs daudz vieglāk.

Treškārt, jāatceras, ka Latvija ir viena no tām valstīm, kur galvenais un vienīgais dabasgāzes piegādātājs bija Krievijas „Gazprom”, turklāt patērētājiem faktiski nebija iespēju ietekmēt piegādes cenu Tā kā patlaban joprojām nav precīzi zināms, kā tiks organizēts Inčukalna gāzes krātuves darbs un kā Latvijas tirgum varēs piekļūt alternatīvi gāzes piegādātāji, tad ir skaidrs, ka līdz patiesi brīvam tirgum vēl ir garš ceļš ejams. Taču pirmie soļi ir sperti un tas priecē.