Praktiski padomi pavasara talkošanai!

Praktiski padomi pavasara talkošanai!

Ir aprēķināts, ka pavasara talkas laikā vienas daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāji var izmest līdz 50 m³ atkritumu — tas ir piecu būvniecības konteineru tilpums. Latvijā lielākās privātās apsaimniekošanas uzņēmumu grupas “Civinity” pārstāvis Remigijus Valentinavičius dalās ar pieciem padomiem par to, kam iedzīvotājiem vajadzētu pievērst uzmanību, ieviešot kārtību daudzdzīvokļu mājās.

 

“Kad pienācis pavasaris, iedzīvotājiem rodas dabiska vēlme sakārtot māju un vidi. Iedzīvotājiem un apsaimniekotājam kārtojot daudzdzīvokļu māju bēniņus un pagrabus, vidēji var izveidoties atkritumi, kuru tilpums ir pat līdz pieciem būvniecības konteineriem — ap 50 m³. Tik liels neizmantojamo priekšmetu un citu atkritumu daudzums samazina kopējo telpu platību, nereti traucē iedzīvotājiem pārvietoties pagrabos un kāpņu telpu koridoros un ne tikai bojā kopējo skatu, bet arī, priekšmetiem atrodoties noteiktās daudzdzīvokļu mājas telpās, var pat bojāt ēkas konstrukcijas un apdraudēt iedzīvotājus,” stāsta R. Valentinavičius.

 Atbilstoši parūpējieties par nevajadzīgajiem lielgabarīta priekšmetiem

Nevajadzīgās mēbeles, logi, durvis, paklāji, radiatori, lietotās riepas un citi mājsaimniecības lielgabarīta atkritumi jāievieto lielgabarīta konteineros, ko var pasūtīt pašvaldības mājas lapā. Atgādinām, ka lielgabarīta atkritumi ir atkritumi, kurus to izmēru dēļ nav iespējams ievietot sadzīves atkritumu konteineros, piemēram, mēbeles, paklāji, sadzīves tehnika, koka elementi, tualetes podi, vannas, izlietnes, duškabīnes u. c. Lielgabarīta atkritumi nav sadzīves atkritumi, nav šķirotie atkritumi un nav būvgruži.

 Atbildīgi apgrieziet daudzdzīvokļu ēku tuvumā esošos apstādījumus

Vecpilsētas iedzīvotājiem būtu jāizvairās no patvaļīgas apstādījumu apgriešanas atbilstoši saviem ieskatiem vai koku ciršanas, jo tam ir nepieciešama pašvaldības atļauja. Pirms vides labiekārtošanas darbiem ieteicams apspriesties ar daudzdzīvokļu mājas apsaimniekotāju, kurš iedzīvotājiem sniegs visu informāciju saskaņā ar tiesību aktiem un citām reglamentētajām prasībām vai novirzīs uz attiecīgajām iestādēm apstādījumu apgriešanas atļaujas saņemšanai.

 Atbrīvojiet bēniņus un balkonus

 Nereti iedzīvotājiem ir paradums sadzīvē neizmantojamos priekšmetus uzkrāt bēniņos un balkonos, taču pārāk liels atkritumu daudzums var kaitēt pārsegumiem, kas balsta konstrukcijas. Nepieciešams pārbaudīt, vai priekšmeti, kas atrodas bēniņos un dzīvoklim piederošajos balkonos, neaizšķērso ieeju telpās, tāpat arī pārliecināties, vai tur nav atkritumu. Šie nosacījumi ir obligāti, lai nodrošinātu ugunsdrošības prasības, un tie var ietekmēt daudzdzīvokļu mājas un tās iedzīvotāju drošību, ja notiek negadījums.

 Atcerieties par noliktavām

 Gan bēniņus, gan noliktavās nepieciešams regulāri iztīrīt, lai tie atbilstu ugunsdrošības prasībām, un pārliecināties, ka, ja notiks negadījums, tajos iekļūt būs vienkārši. Apsaimniekotājs ne vienmēr var apskatīt un izvērtēt noliktavas telpas, kas atrodās katra dzīvokļa īpašnieka īpašumā un lietošanā, jo tie nereti ir aizslēdzami, tāpēc iedzīvotājiem vajadzētu pievērst uzmanību priekšmetu, kas atrodas noliktavu telpās, lietderībai, to kārtošanai vai izmešanai. Ugunsgrēka gadījumā ugunsdzēsējiem var būt nepieciešams iekļūt ne tikai koplietošanas telpās, bet arī katra noliktavās , kas ir iedzīvotāja īpašums, tāpēc viegla pieejamība šeit ir vitāli svarīga.

 Ja nepieciešams, lūdziet palīdzību sava mājokļa apsaimniekotājam

Veicot lielākus kārtošanas darbus, daudzdzīvokļu mājas apsaimniekotājs var palīdzēt sasaukt mājas sapulci vai palīdzēt enerģiskam iedzīvotājam izlikt paziņojumus par plānotajiem kārtošanas darbiem, vai pasūtīt tehniku, palīdzēt nodrošināt ar speciālajiem atkritumu maisiem vai cimdiem. Pat tad, ja iedzīvotājs vēlas notīrīt sava dzīvokļa logus, bet lielas aizņemtības dēļ pats nevar to izdarīt, vienmēr var lūgt palīdzību ēkas apsaimniekotājam, kurš vajadzīgo darbu veikšanai noorganizēs profesionāla uzkopšanas uzņēmuma pakalpojumus.