Par mums

AS “Hausmaster” ietilpst starptautiskā uzņēmumu grupā CIVINITY, kas darbojas kopš 1991. gada un sniedz dažādus augstas kvalitātes pakalpojumus nekustamo īpašumu pārvaldības, uzturēšanas un apsaimniekošanas jomā Lietuvā, Latvijā un Ukrainā.

AS “Hausmaster” ir lielākais privātais nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un pārvaldīšanas uzņēmums Rīgā, kurš nodrošina kvalitatīvus un profesionālus pakalpojumus Rīgā un tās apkārtnē. Pie mums strādā speciālisti ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi dzīvojamo māju pārvaldīšanā.  Mums ir plaša tehniskā aprīkojuma bāze, uzkopšanas personāls, diennakts klientu apkalpošanas centrs, avārijas brigādes un citi resursi.

Mūsu pārvaldāmo māju dzīvojamā platība pārsniedz 671 000 kvadrātmetru un klientu skaits pārsniedz 10 000. Ik mēnesi AS “Hausmaster” pakalpojumus izvēlas arvien jauni klienti un sadarbības partneri.

Pakalpojumu pieejamība, profesionāli speciālisti, individuāla pieeja un inovatīvi risinājumi nosaka un garantē mūsu veikto darbu kvalitāti. Mūsu pieeja ir balstīta uz kvalitātes, vides un darba drošības vadības aktivitāšu integrēšanu mūsu ikdienas biznesa praksē, minimālu ietekmi uz vidi un piesārņojuma novēršanu, atklātību un sadarbību ar ieinteresētajām pusēm par visiem kvalitātes, vides un darba drošības jautājumiem.

AS “Hausmaster” vērtības:

  • Mēs esam uzticami
  • Mēs strādājam profesionāli
  • Mēs pildām solījumus
  • Mēs strādājam kvalitatīvi
  • Mēs esam komanda
  • Mēs cienām citu darbu
  • Mēs pastāvīgi pilnveidojam sevi